Wednesday, 22 August 2012

jilbab kau plastik.

tahi yang dahulu,
kau tutup dengan jilbab,

kau tampak anggun,
dengan jilbab,

namun kau masih
bertina di sebalik
jilbab,

kau bukanlah
jilbab ku..